Scaireanna

Léirigh do chuid tacaíochta trí scair a cheannach!

Tugann úinéireacht scaire nó scaireanna guth duit i reachtáil Raidió na Life trí vóta a thabhairt duit mar scairshealbhóir ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil an stáisiúin, a tharlaíonn de ghnáth idir Aibreán agus Meitheamh chuile bhliain.

Scairshealbhóirí

I measc scairshealbhóirí an stáisiúin tá saorálaithe reatha agus iar-chraoltóirí Raidió na Life, eagraíochtaí Ghaeilge, daoine le spéis acu sa Ghaeilge agus gnáthbhaill den phobal. Cosnaíonn scaireanna €31.74 an ceann. Tugtar cuireadh do scairshealbhóirí freastal ar an gCruinniú Ginearálta Bliantúil le baill an Bhoird Stiúrtha a cheapadh, nó seasamh sa toghchán don mBord iad féin.

Braitheann Raidió na Life 106.4FM ar chabhair leanúnach chun aidhmeanna an stáisiúin a chur i gcrích. Má theastaíonn uait tacú leis an stáisiún trí scair nó scaireanna a cheannach is féidir leat an fhoirm thíos a líonadh agus a sheoladh isteach chugainn. Rachaimid i dteagmháil leat nuair a fhaighimid do theachtaireacht chun ceannach scaire a shocrú duit.

Comharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta

Is comharchumann pobail é Comharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta (CRÁCT) a bunaíodh ar 4 Iúil 1989 mar eagraíocht neamhbhrabúis. Tá ballraíocht i CRÁCT oscailte do dhuine ar bith a cheannaíonn scair sa stáisiún. Faoi láthair tá 380 ball den chomharchumann atá faoi stiúir an Bhoird Stiúrtha.