Is comhláithreoir í Niamh Ní Chadhla ar an gclár An Bricfeasta Blasta gach Aoine.

Rugadh agus tógadh Niamh Ní Chadhla i dTamhlacht i gContae Bhaile Átha Cliath. Fuair sí a cuid bunscolaíochta agus a cuid meánscolaíochta trí Ghaeilge, ansin rinne sí céim sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Ghnóthaigh sí scoláireacht de chuid Roinn na Gaeilge sa choláiste sin don MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus bhain sí céad onóracha amach sa chúrsa. Roghnaíodh í d’intéirneacht aistriúcháin in Aonad na Gaeilge sa Choimisiún Eorpach, áit ar chaith sí seal ag aistriú reachtaíochta.

Tá Niamh anois ag obair mar Riarthóir Acadúil le Gaelchultúr, comhlacht oideachais lán-Ghaeilge. Tá an-suim ag Niamh sna meáin chumarsáide. Bhíodh sí ag scríobh don nuachtán seachtainiúil Foinse tráth agus cuireann sí ailt ar fáil anois do Nós, iris stíl mhaireachtála atá dírithe ar an aos óg. Is láithreoir í le Raidió na Life ó bhí mí Feabhra 2016 ann.