Obair dheonach le Raidió na Life

Tá deiseanna i gcónaí le ar fáil le páirt a ghlacach i Raidió na Life. Bímid i gcónaí ag earcú láithreoirí, taighdeoirí, cúntóirí, léiritheoirí, teicneoirí agus eile.

Má tá spéis agat sna meáin chumarsáide agus má tá Gaeilge agat agus spéis agat í a úsáid i dtimpeallacht fhuinniúil, chruthaitheach, comhaimseartha, bí mar chuid dár meitheal iontach saorálaithe.

Ní gá aon taithí a bheith agat roimh ré. Cuirtear oiliúint iomlán ar fáil.  Cuireann Raidió na Life fáilte roimh chraoltóirí ó chúlraí éagsúla. Is iad ár saorálaithe croílár an stáisiúin. Gan iad ní bheadh Raidió na Life ann.

Cén fáth go ndéanfá obair dheonach linn?

  1. Taithí Chraoltóireachta. Trí obair dheonach a dhéanamh le Raidió na Life gheobhaidh tú taithí chraoltóireachta den chéad scoth. Is iomaí duine cáiliúil a thosaigh a gcuid gairmeacha craoltóireachta linn. Léigh níos mó faoi dhaoine eile a thosaigh i Raidió na Life ar ár Leathanach Staire
  2. Deis le Clár Raidió a Chur i Láthair. Ní gach duine a fhaigheann deis clár raidió a chraoladh ar fud chathair agus contae Átha Cliath, gan trácht ar an domhan mór. Tugtar an deis sin duit anseo i Raidió na Life. I bhfocail shimplí, seó raidió de do chuid féin a bheith agat!
  3. Forbairt & Sásamh Phearsanta. Foghlaimíonn tú a lán, ní hamháin faoin chraoltóireacht, ach fút féin agus faoi dhaoine eile, ó obair dheonach a dhéanamh i Raidió na Life. Tá sásamh iontach ag baint le hobair dheonach a dhéanamh freisin, go háirithe in áit chomh speisialta le RnaL!

An Próiseas

Buailimid leis an iarrthóir ag cruinniú príobháideach sa stáisiún. Ag an gcéad chruinniú sin,  pléifear na deiseanna éagsúla atá ar fáil agus tabharfar turas treoraithe duit, tabharfar cóip de na rialacha atá againn agus tabharfar tuilleadh eolais faoin stáisiún.

Ina dhiaidh sin, más maith leat glacadh leis  an deis,  socróimid deis atá oiriúnach don sceideal/ scileanna atá agat agus cuirfear traenáil ar fáil. Beidh ort conradh a shíniú agus tá seans go mbeidh orainn grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a shocrú, ag brath ar an ról a bheidh agat. Cuirimid fáilte roimh ceisteanna i gcónaí agus tá an fhoireann ar fáil chun cuidiú leat!

Conas gur féidir liom spéis a léiriú?

Más spéis leat obair dheonach a dhéanamh linn,  líon isteach an fhoirm thíos agus beimid i dteagmháil leat go luath maidir le cruinniú a shocrú leat. Beidh fáilte romhat.