Tá www.AERTHONNTA.ie beo! Acmhainn dhigiteach don Ghaeilge ar na haerthonnta!

Ag ócáid in oifigí Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) i mBaile Átha Cliath inniu, sheol Raidió na Life le tacaíocht ón Údarás Craolacháin suíomh gréasáin www.aerthonnta.ie – seirbhís eolais do chraoltóirí raidió Gaeilge san earnáil raidió neamhspleách agus don phobal araon.

Seirbhís í Aerthonnta a chuirfidh Raidió na Life ar fáil agus atá dírithe ar láithreoirí a bhíonn ag craoladh trí Ghaeilge ar stáisiúin raidió éags úla ar fud na hÉireann agus ar an bpobal i gcoitinne.  Feidhmeoidh an suíomh gréasáin mar fhoinse eolais lárnach do gach a bhaineann leis an nGaeilge in earnáil na craoltóireachta raidió neamhspleáigh.

Scaipfidh Aerthonnta.ie eolas mar gheall ar imeachtaí; nuacht a bhaineann le hearnáil na craoltóireachta raidió neamhspleáigh agus príomhscéalta na Gaeilge ar an raidió in earnáil an Bhéarla, go príomha. Beidh béim ar leith ar eolas a scaipeadh mar gheall ar chláir Ghaeilge ar stáisiúin raidió neamhspleácha ar fud Phoblacht na hÉireann (dlínse rialaithe an BAI) – idir stáisiúin áitiúla, náisiúnta agus phobail.

Arsa Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an BAI ag an seoladh:
“Tá sé ina ábhar áthais don mBAI an suíomh gréasáin seo a sheoladh inniu.  Beidh an suíomh ann mar phointe lárnach eolais do lucht raidió na Gaeilge, go háirithe iadsan atá ag craoladh cláracha as Gaeilge i stáisiúin Bhéarla thart timpeall na tíre.”

Arsa Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Stáisiúin Raidió na Life, ag an ócáid:
“Tá an-áthas agus an-mhórtas orainn i Raidió na Life an tseirbhís ar shuíomh gréasáin www.aerthonnta.ie a sheoladh inniu, ag tógáil ar an tseirbhís atá á soláthar againn le bliain anuas trí bhranda Aerthonnta ar na meáin shóisialta trí Twitter agus Facebook, le tacaíocht ón mBAI.

Tríd an tseirbhís a bheith ar fáil anois ag foinse eolais lárnach ar aerthonnta.ie, tá forbairt mhór déanta uirthi agus tá suíomh gréasáin tarraingteach, snasta agus cuimsitheach ar fáil d’éinne gur mian leo eolas a chuardach mar gheall ar na láithreoirí raidió éagsúla atá ag cur cláir raidió i láthair trí Ghaeilge ar stáisiúin ar fud na tíre – go príomha na stáisiúin sin a fheidhmíonn trí Bhéarla don chuid is mó, agus an rogha cláir atá ar fáil i nGaeilge ar na stáisiúin sin.

Dúirt Judy-Meg Ní Chinnéide, Oifigeach Forbartha & Oiliúna Raidió na Life:
“Leis an suíomh úrnua, www.aerthonnta.ie, beimid in ann tógáil ar an obair atá déanta go dtí seo chun ardán a thabhairt do na cláir Ghaeilge atá á gcraoladh thart timpeall na tíre. Táimid ag súil go mór le níos mó tacaíochta a thabhairt do chraoltóirí agus dóibh siúd gur spéis leo craolacháin as Gaeilge, go háirithe san earnáil Bhéarla.”

Seoladh seirbhís Aerthonnta ar na meáin shóisialta i 2017 ag @aerthonnta ar Twitter agus ar Facebook ag facebook.com/aerthonnta, leis an tseirbhís ar fáil freisin trí shuíomh gréasáin Raidió na Life.

Seirbhís í Aerthonnta a bhíodh ar fáil faoin mbranda ‘Cogar’, a bhí á reáchtáil agus a soláthar ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (nach ann dó a thuilleadh mar eagras) go dtí 2014. Shocraigh Raidió na Life i gcomhar le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus BAI athnuachan agus athsheoladh a dhéanamh ar an tseirbhís tríd an tionscnamh nua Aerthonnta tar éis gur tháinig deireadh le Cogar.

 

Beo anois!
Ag teacht gan mhoill...
GIOLCACHA IS DÉANAÍ

Raidió na Life ar Instagram

Ceannaigh Scair
Tacaigh le Raidió na Life inniu trí scair a cheannach.
Tacaigh linn