Susan Ní Dhubhlaoich éirithe as mar Chathaoirleach Raidió na Life

Susan Ní Dhubhlaoich (ar chlé ) ag síniú conradh craolacháin 10 mbliana RnaL le hÚdarás Craolacháin na hÉireann don tréimhse 2017 – 2027. In éindí léi sa ghrianghraf tá, ó chlé go deas, Michael O’Keefe, Príomhfheidhmeannach ÚCÉ, Pauric Travers, Cathaoirleach ÚCÉ, agus P.T. Mac Ruairí, Rúnaí Chomharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta. D’érigh Ní Dhubhlaoich as Cathaoirleacht RnaL ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil an stáisiúin ar 25/04/2017.

Ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Raidió na Life a reáchtáladh aréir, Dé Máirt 25 Aibreán, d’fhógair Susan Ní Dhubhlaoich, Cathaoirleach Chomharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta (ag trádáil mar Raidió na Life) go raibh sí ag éirí as Bhord Stiúrtha an stáisiúin agus as a ról mar Chathaoirleach tar éis sé bliana go leith sa chathaoir.  Bhí Susan ina Cathaoirleach ar Raidió na Life ó Samhain 2010 go dtí Cruinniú Ginearálta Bliantúil na hoíche aréir, 25 Aibreán 2017. Roimhe sin chaith Susan ceithre bliana mar Rúnaí ar Bhord Stiúrtha an stáisiúin ó 2005 – 2009. Ghlac sí briseadh ón mBord ar feadh bliana go leith ó Iúil 2009 go Samhain 2010, sular fhill sí ar an mBord in athuair agus gur ceapadh í mar Chathaoirleach.

D’oibrigh Susan ar dhá iarratas ceadúnais craolacháin deich mbliana ag Raidió na Life le hÚdarás Craolacháin na hÉireann, an chéad iarratas i 2006 don gceadúnas a tháinig i bhfeidhm i 2007 agus a mhair go dtí 31 Eanáir 2017 agus an dara iarratas i 2016 don gceadúnas craolacháin deich mbliana atá díreach tagtha i bhfeidhm don tréimhse 1 Feabhra 2017 – 31 Nollaig 2027 do Raidió na Life.

Ag labhairt di agus í ag seasamh anuas ón mBord agus ón gCathaoir, arsa Susan:

“Is cúis bhróin dom bheith ag fágáil Bhord Stiúrtha Raidió na Life tar éis an méid sin ama a chaitheamh air agus ag plé le cúrsaí uile an stáisiúin thar na blianta. É sin ráite, is eol do chách gur nasc láidir agus speisialta is ea ‘nasc RnaL’, nasc nach mbristear riamh, i ndáiríre.”

“Caithfidh mé a admháil freisin gur cúis bhróid ollmhór dom an méid forbartha atá le feiceáil i RnaL thar na blianta – na gradaim do-áirithe atá buaite ag an stáisiún, dhá cheadúnas craolacháin deich mbliana le linn mo chuid ama-sa, suíomhanna gréasáin nua, ceiliúrthaí móra agus cóisir éagsúla agus ar ndóigh cláir den chéad scoth agus ardchaighdeán craoltóireachta. Ach is dócha gurb é an rud is suntasaí domsa faoi RnaL ná an bhealach a thugann sé daoine éagsúla le chéile ar bhealach thar a bheith speisialta. Is é Raidió na Life croílár na Gaeilge i mBaile Átha Cliath le haghaidh an-chuid daoine.”

“Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le gach oibrí deonach (go háirithe iad siúd atá ag treabhadh an ghoirt le fada!) agus ar ndóigh don bhfoireann, don mBainisteoir Muiris agus do mo chomhghleacaithe ar an mBord Stiúrtha as ucht a gcuid oibre agus an fuinneamh a léiríonn siad gach lá chun an stáisiún a chur chun cinn.”

“Guímh gach rath ar an stáisiún sa ré nua seo leis an gceadúnas craolacháin nua deich mbliana. Go maire Cuisle na Cathrach go deo.”

Arsa Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Stáisiúin Raidió na Life:

“D’fhág Susan a rian go mór ar Raidió na Life le linn na mblianta ar fad gur oibrigh sí sa chúlra, i rólanna éagsúla ar an mBord Stiúrtha, agus go háirithe na blianta a chaith sí mar Rúnaí an Chomharchumainn ó 2005 – 2009 agus mar Chathaoirleach ó 2010 – 2017. Is treise agus is gairmiúla an stáisiún de bharr an bhaint a bhí aici linn le linn na mblianta sin ar fad agus fanfaidh a lorg ar an stáisiún go ceann i bhfad.”

Guíonn foireann, bainistíocht agus Bord Stiúrtha Raidió na Life gach rath ar Susan agus gabhaimid buíochas ó chroí léi as ucht na hoibre ar fad a rinne sí don stáisiún thar na blianta.

rnal-25aib2017-5-5

Susan Ní Dhubhlaoich (sa lár) ag éirí as Cathaoirleacht Chomharchumann Raidió Átha Cliath Teo ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil an Chomharchumainn ar an Máirt 25ú Aibreán. Sa ghrianghraf léi tá Bainisteoir an Stáisiúin, Muiris Ó Fiannachta (ar a clé) agus baill de Bhord Stiúrtha an stáisiúin (ó chlé go deas) Cuan Ó Seireadáin, Chathaoirleach nua an Bhoird, Sinéad Ní Uallacháin,  Siún Ní Dhuinn, P.T. Mac Ruairí, Rúnaí an Bhoird, agus Bláithín Ní Liatháin.
Beo anois!
Ag teacht gan mhoill...
GIOLCACHA IS DÉANAÍ

Raidió na Life ar Instagram

Ailbhe Ní Riain
Léigh níos mó
Aindriú Mac an Rí
Is Átha Cliathach é Aindriú Mac an Rí, as Baile an tSaoir. Cuireann sé an Meangadh Mór i láthair gach Máirt. Léigh níos mó
Aoife Ní Mhaoláin
Is í Aoife Ní Mhaoláin a chuireann na Cinnlínte Nuachta i láthair gach Satharn. Is as Dún Dealgan, Contae Lú d’Aoife Ní Mhaoláin. Léigh níos mó
Ceannaigh Scair
Tacaigh le Raidió na Life inniu trí scair a cheannach.
Tacaigh linn