Gradaim CRAOL bronnta ar Raidió na Life dá chlár maidine An Bricfeasta Blasta agus don mhionsraith ar chúrsaí meabhairshláinte Cultúr Ciúnais

Tugadh aitheantas speisialta do Raidió na Life le déanaí nuair a bronnadh dhá ghradam barr feabhais ar an stáisiún ag searmanas bronnta Ghradaim Ghnóthachtála CRAOL (The CRAOL Achievement Awards) ag Féile bhliantúil na hearnála raidió pobail, a reáchtáladh in Inis Díomáin i gCo. an Chláir an deireadh seachtaine seo a chuaigh thart. Is é CRAOL Fóram Raidió Pobail na hÉireann, an scátheagraíocht náisiúnta atá ionadaíoch ar an 22 stáisiún raidió pobail i bPoblacht na hÉireann.

Bronnadh gradam barr feabhais ar An Bricfeasta Blasta, clár suaitheanta maidine Raidió na Life, gur cuireadh tús leis i 2015. Clár bríomhar is ea An Bricfeasta Blasta, ina mbíonn plé ar scéalta nuachta agus ar spórt an lae chomh maith le míreanna rialta ar fhaisean, áilleacht, sláinte, cúrsaí saoil agus an nuacht is déanaí ó phobal na Gaeilge san ardchathair. Bíonn An Bricfeasta Blasta le cloisteáil gach maidin ar Raidió na Life 106.4FM idir a 8 agus a 9 r.n.

niamh-gradaim-craol

Is í Niamh Ní Shúilleabháin, Clár Reachtaire Raidió na Life, a léiríonn agus a láithríonn an clár chuile mhaidin agus bíonn comhláithreoirí rialta éagsúla ann gach lá – iad go léir ag obair ar bhonn deonach – ina measc: Aindriú de Paor, Oisin Mistéil, Laura Gaynor agus Niamh Ní Chadhla. Anuas air sin, tá meitheal mór saorálaithe a bhíonn ag tuairisciú go rialta ar an gclár, agus cuireann an meascán sin le beocht an chláir.

Bronnadh an gradam barr feabhais ar an gclár sa rannóg ‘Sochar Sóisialta’ rannóg a thugann aitheantas ar leith do chláir a bhaineann barr feabhais amach i bhforbairt an phobail agus i gcur chun cinn spriocanna na craoltóireachta phobail.

Arsa Niamh Ní Shúilleabháin:

“Tugann an seó ardán do phobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus léiríonn sé cé chomh bríomhar is atá an pobal sin. Ar an mBricfeasta Blasta, bíonn trácht ar ócáidí, imeachtaí agus na ceisteanna is mó atá á bplé ag an bpobal agus é sin curtha ar fáil ar bhealach bríomhar tapaidh gach maidin. Tá gaol láidir ag an gclár leis na héisteoirí agus is minic go mbíonn siad i dteagmháil linn ar na línte fóin agus ar na meáin shóisialta, ag baint úsáide as an haischlib #Bricblasta.

Léiríonn an clár an díograis agus tiomantas atá ag foireann na gcraoltóirí deonacha a thagann isteach le cúraimí láithreoireachta a ghlacadh orthu féin go moch ar maidin sula dtéann siad ar an ollscoil nó ag an obair gach lá. Gan tiomantas na n-oibrithe deonacha seo, ní bheadh an clár ann agus is léir go bhfuil an pobal éisteachta meallta ag an bhfoireann iontach seo.”

Dúirt moltóirí CRAOL go raibh An Bricfeasta Blasta “le moladh go hard” mar “clár bríomhar, lán le beocht, neart toipicí agus raidhse guthanna”.

Ag tabhairt aitheantas ar leith don mhionsraith faoi chúrsaí meabhairshláinte Cultúr Ciúnais, a léirigh Aonghus Ó Lochlainn do Raidió na Life, bronnadh gradam barr feabhais ar an dtionscnamh ar leithligh seo sa rannóg ‘Cláir Choimisiúnaithe’. Rinneadh an tsraith seo le tacaíocht ó scéim mhaoinithe Fuaim & Fís Údarás Craolacháin na hÉireann.

aonghus-cultur-an-chiunais

Dúirt léiritheoir Cultúr Ciúnais, Aonghus Ó Lochlainn:

“Is ábhar mór bróid dom é go bhfuil an gradam seo bainte amach ag Cultúr Ciúnais. Fiosraíonn an tsraith ár ndrogall traidisiúnta, in Éirinn, dul i ngleic le fadhbanna mheabhairghalair, agus an chaoi go ndéanann muid iarracht an tinneas agus, go minic, na daoine a fhulaingíonn leis, a chur faoi cheilt. Is fadhb í seo a bhraitear i ngach aicme agus i ngach cearn den tír, ach tríd an tsraith chas mé ar mhórán daoine, idir dochtúirí, oibrithe carthanachta, agus daoine le galair mheabhracha atá ag obair go crua chun an ciúnas seo a bhriseadh. Táim ar bís gur bhuaigh Cultúr Ciúnais an gradam seo ó CRAOL agus tá súil agam go dtabharfaidh an t-aitheantas seo níos mó d’ardán don slí a gcaitheann muid, mar shochaí, le galair mheabhracha”.

Tá fáil ar Raidió na Life ar 106.4FM i mBaile Átha Cliath, beo ar www.raidionalife.ie agus ar an aip An Seinnteoir Raidió.