Cruinniú Poiblí & Plé Painéil: Raidió na Life sa Todhchaí

Póstaeir Deiridh

Cruinniú Poiblí & Plé Painéil le hAoichainteoirí Speisialta, is ócáid í seo le héisteoirí Raidió na Life, foireann, saorálaithe agus cairde an stáisiúin a bhailiú le chéile agus deis a bheith againn bualadh lena chéile, tuairimí a mhalairt agus smaointe a phlé maidir le fás agus forbairt Raidió na Life, i ré ina bhfuil na meáin chumarsáide ag athrú ar shlite réabhlóideacha.

Beidh cur i láthair ó Brian Greene ó Radio.ie ag tús an chruinnithe maidir le treochtaí éisteachta agus na slite ina bhfuil daoine ag déanamh rochtain ar an raidió traidisiúnta agus ábhar fuaime digiteach. Beidh an cur i láthair seo i mBéarla.

Déanfaidh Cathal Mac Coille, iar-láithreoir Morning Ireland ar RTÉ Raidió 1 agus colúnaí le Tuairisc.ie cathaoirleacht ar phlé painéil mar gheall ar Raidió na Life sa todhchaí i gcomhthéacs na ceiste: “Cén chineál seirbhíse atá de dhíth ó phobal na Gaeilge i ré réabhlóideach do na meáin chumarsáide?” le painéal de chainteoirí a bhfuil nó a raibh baint ar leith acu le Raidió na Life ó bhlianta tosaigh an stáisiúin go dtí an lá atá inniu ann, chomh maith le Brian Greene.

Painéal:

Siún Ní Dhuinn:
Comhordaitheoir Digiteach Gaeilge RTÉ, scríbhneoir agus iar-bhall de Bhord Stiúrtha Raidió na Life, tá Siún ina saineolaí ar na meáin dhigiteacha, ardáin ar líne, podchraoltaí srl a bhfuil sciar níos mó agus níos mó den phobal ag déanamh rochtaine orthu. Tá sí mar aon trian den phodchraoladh clúiteach ‘Beo ar Éigean’, le Sinéad Ní Uallacháin agus Áine Ní Bhreisleáin. Is iomaí clár ar RnaL a ghlac sí páirt iontu thar na blianta agus tá tuiscint ar leith aici ar na dúshláin laethúla a bhaineann le Raidió na Life a reáchtáil ó na blianta a chaith sí ar an mBord Stiúrtha. D’oibrigh sí le Foras na Gaeilge, maoinitheoirí RnaL, ar feadh roinnt blianta freisin.

Fachtna Ó Drisceoil:
Láithreoir Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, d’oibrigh Fachtna mar léiritheoir, mar láithreoir nó mar thuairisceoir ar chláir raidió agus theilifíse, ina measc Cormac ag a CúigNuacht TG4Tonight with Vincent BrowneThe Dave Fanning ShowScannal agus Léargas. Thosaigh Fachtna a shaol craoltóireachta le Raidió na Life nuair a fostaíodh é ar scéim FÁS sa stáisiún sa chéad dá bhliain de Raidió na Life i 1993 & 1994. Lean sé ag craoladh mar chraoltóir deonach ina dhiaidh sin, fiú le linn dó a bheith ag obair in RTÉ, agus chaith roinnt blianta ar Bhord Stiúrtha RnaL, tréimhse mar Chathaoirleach san áireamh.

Ola Majekodunmi:
Craoltóir deonach le RnaL le sé bliana anuas, rugadh Ola sa Nígéir agus d’fhás sí aníos i mBaile Átha Cliath. D’fhreastail sí ar Ghaelscoil Lios na nÓg agus ansin ar Choláiste Íosagáin. Thosaigh sí ag craoladh le Raidió na Life le linn shamhradh na bliana 2014 i ndiaidh di a hArdteist a chríochnú. Chuir sí An Meangadh Beag i láthair ar dtús sular bhog sí ar aghaidh go dtí Seinnliosta an tSathairn ar feadh chúig mbliana. Cuireann sí Afra-Éire i láthair ar an stáisiún anois. Tá Máistreacht ag Ola sa Léiriúchán Craolacháin Digiteach agus tá sí ar dhuine de chomh-bhunaitheoirí ‘Beyond Representation’, tionscnamh a bhfuil sé mar sprioc aige ceiliúradh a dhéanamh ar mhná “le dath” in Éirinn. Stiúir sí a céad clár faisnéise físe, ‘What Does “Irishness” Look Like?’ in 2018. Glacann sí páirt go rialta sa phodchraoladh aitheanta Motherfoclóir agus bíonn sí le cloisteáil is le feiceáil go minic ar ardáin éagsúla ar fud na meáin in Éirinn.

Brian Greene:
Bunaitheoir & stiúrthóir www.radio.ie & Comhordaitheoir Teicniúil & Léiriúcháin le Phoenix FM, tá 35 bliain de thaithí ag Brian san earnáil raidió. Podchraoltóir a bhfuil duaiseanna buaite aige, tá céim san iriseoireacht (Wolverhampton, 2016) agus máistreacht i gcumarsáid ar na meáin shóisialta (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, 2018) aige. Tá Brian ag obair san earnáil raidió pobail ó 1985 agus taithí aige in innealtóireacht fuaime do raidió beo agus réamhthaifeadta agus stiúideo. Bíonn sé ag déanamh anailíse go leanúnach ar fhigiúirí éisteachta raidió agus an tionchar a bhíonn ag na slite ina dtagann daoine ar na meáin ar an dtionscal raidió.

Beo anois!
Ag teacht gan mhoill...
GIOLCACHA IS DÉANAÍ
Ceannaigh Scair
Tacaigh le Raidió na Life inniu trí scair a cheannach.
Tacaigh linn