Cruinniú Ginearálta Bliantúil C.R.Á.C.T.

Reáchtálfar Cruinniú Ginearálta Bliantúil Chomharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta (ag trádáil mar ‘Raidió na Life’) ar an Máirt 26 Meitheamh 2018 ag a 18:00 (6 i.n.) ag 63-66 Sráid Amiens, BÁC 1. Tá fógra oifigiúil an CGB thíos. Tá an cruinniú oscailte do scairshealbhóirí.

C.R.Á.C Teoranta  |  Raidió na Life

Tionólfar Cruinniú Ginearálta Bliantúil 2017 na Scairshealbhóirí

 • Á gcomóradh faoi réir rialacha 5–18, 34 agus 41 de rialacha C.R.Á.C Teoranta agus forálacha na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893-2014.

Máirt 26 Meitheamh 2018 ag 18:00  (6 i.n)                        

Ionad: Raidió na Life, Áras Fhoras na Gaeilge, 63-66 Sráid Amiens, BÁC 1

Peadar T Mac Ruairí  | Rúnaí  <runai.boird@raidionalife.ie<runairnal@gmail.com>.

Comharchumann  Raidió  Átha  Cliath Teoranta                                                08 Meitheamh 2018

Cruinniú  Ginearálta  Bliantúil na Scairshealbhóirí 2017

 

      Clár Gnó

 • Buanorduithe
 • Miontuairiscí      –  Cruinniú Ginearalta Bliantúil 2016 –  tionólta 25 Aibreán 2017
  • Miontuairiscí – ar fáil ar iarratas ón Rúnaí *

                                        –  Cruinniú Ginearalta Speisialta       –  tionólta 25 Aibreán 2017

 • Miontuairiscí – ar fáil ar iarratas ón Rúnaí *
 • Raitis Airgeadais – Cúntais Iniúchta Eanáir-Nollaig 2017
 • Cóip den Ráitis Airgeadais Iniúchta Eanáir-Nollaig 2017 le fáil

ar iarratas ón Rúnaí nó <bainisteoir@raidionalife.ie>

 • Iniúchóir –  Molann an Bord Stiúrtha go n-athcheapfar Dáithí Ó Maolchoille
 • Bord Stiúrtha a cheapadh
 • Baill Reatha

Faoi réir Riail 11(c) de na rialacha, agus forálacha na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893-2014, éireoidh an tríú chuid den bhord as gach bliain agus, más rogha leo sin, tá siad iontofa athuair gan réamhainmniúchán –

 • P T Mac Ruairí  –   ag seasamh athuair.
 • Ainmniúcháin don Bhord Stiúrtha

Faoi réir Riail 11(c) de na rialacha, agus forálacha na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893-2014, ní mór gach ainmniúchán nua (de bhall reatha cláraithe sa Chomharchumann) bheith seolta chuig an Rúnaí ar a dhéanaí ar 23 Meitheamh 2018,  i.e trí (3) lá glan roimh dháta an chruinnithe, mar leanas:

 1. an t-ainmniúchan bheith i scribhinn ar an bhfoirm chuí – Foirm 7
 2. an fhoirm bheith sínithe ag bert scairshealbhóir eile
 • le ráiteas ann ón ainmní ag léiriú toilteanais a bheith tofa.
 • Foirm 7 – ar fáil ar iarratas ón Rúnaí *
 • Aon ghnó eile – atá ábharach don Chruinniú Ginearálta Bliantúil.
 • Faoi réir Riail 5(i)(viii) de na rialacha, agus forálacha na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893-2014, is gá fógra 7 lá ar a laghad a chur chuig an Rúnaí *
 • Mar eolas:

 

Rúnaí       <runai.boird@raidionalife.ie>   /   <runairnal@gmail.com>

C.R.Á.C Teoranta – Fógra.CGB2017

Beo anois!
Ag teacht gan mhoill...
GIOLCACHA IS DÉANAÍ

Raidió na Life ar Instagram

Ailbhe Ní Riain
Is DJ raidió í Ailbhe Ní Riain a bhíonn ag casadh tiúineanna leictreonacha, ailtéarnacha agus uirbeacha chuile seachtain ar Mheangadh Mór na Céadaoine. Léigh níos mó
Ceannaigh Scair
Tacaigh le Raidió na Life inniu trí scair a cheannach.
Tacaigh linn