Beatha agus bás Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge á iniúchadh i sraith nua faisnéise ar Raidió na Life

Sa tsraith úrnua, Scéal na Comhdhála, cloisfear gné phearsanta scéal Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge – cén saghas duine a bhí gníomhach léi, cén ról a bhí aici in eangach chasta na n-eagraíochtaí deonacha Gaeilge, agus cén oidhreacht a d’fhág sí ar bheatha daoine agus ar shaol na Gaeilge i gcoitinne.

Aonghus Ó Lochlainn a léirigh agus a láithrigh an tsraith seo, atá á craoladh i gcomhpháirtíocht leis an leabhar nuafhoilsithe, Stair Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, le Máiréad Ní Chinnéide, foilsithe ag LeabhairCOMHAR. Aonghus Ó Lochlainn a chur ábhar breise leis an leabhar agus a rinne eagarthóireacht air.

Óna bunú i 1947, bhí Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge lárnach i  gcur chun cinn na Gaeilge agus i stocaireacht ar son phobal na Gaeilge. Ó obair ar an dtalamh go gníomhaíochtaí ar reachtaíocht, go comhordú ar eagraíochtaí náisiúnta na Gaeilge, is iomaí gné de shaol na Gaeilge a láidrigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. I measc na nguthanna a chíorfaidh scéal na Comhdhála le hAonghus beidh Helen Ó Murchú, Julian De Spáinn, agus Seán Ó Cuirreáin, is iad ag léiriú a dtuairimí agus a saintaithí ar an scéal.

Fiosróidh an tsraith an deireadh obann a tháinig leis an eagraíocht chomh maith. Féachfar ar na haighnis a bhí le braith idir na heagraíochtaí deonacha Gaeilge, an Stát, agus Foras na Gaeilge; cén fáth gur cuireadh deireadh leis an gComhdháil; agus déanfar plé freisin ar shuíomh reatha na Gaeilge agus 5 bliana caite ó Chuíchóiriú chinniúnach na hEarnála – an níos láidre nó níos laige atá an suíomh anois?

Sraith de trí chlár leathuaire atá i gceist, a chraolfar thar dheireadh seachtaine na Cásca:

  • Dé hAoine 19ú Aibreán: 14:00
  • Dé Sathairn 20ú Aibreán: 13:30
  • Dé Domhnaigh 21ú Aibreán: 13:30

Fuair an tsraith maoiniú ó scéim Fuaim & Fís Údarás Craolacháin na hÉireann.

04_BAI Logo Only Green

 Clúdach-Comhdháí (1)

Beo anois!
Ag teacht gan mhoill...
GIOLCACHA IS DÉANAÍ
Ceannaigh Scair
Tacaigh le Raidió na Life inniu trí scair a cheannach.
Tacaigh linn