Is bean óg í Ola Majekodunmi a d’fhás aníos i mBaile Átha Cliath agus a rugadh sa Nigéir. Thosaigh Ola ag obair le Raidió na Life le linn shamhradh na bliana 2014 i ndiaidh di a hArdteist a chríochnú. Chuir sí An Meangadh Beag i láthair ar dtús sular bhog sí ar aghaidh go dtí Seinnliosta an tSathairn ar feadh chúig mbliana. Cuireann sí Afra-Éire i láthair ar an stáisiún anois.

Tá Máistreacht ag Ola sa Léiriúchán Craolacháin Digiteach ón Scoil Náisiúnta Scannánaíochta in IADT. Tá sé ar dhuine de chomh-bhunaitheoirí ‘Beyond Representation’, tionscnamh a bhfuil sé mar sprioc aige ceiliúradh a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach agus á bhaint amach ag mná “le dath”* in Éirinn. Stiúir sí a céad clár faisnéise físe, ‘What Does “Irishness” Look Like?’ in 2018, clár a scaip go mear ar fud an bhaill. Glacann sí páirt go rialta sa phodchraoladh aitheanta Motherfoclóir agus bíonn sí le cloisteáil is le feiceáil go minic ar ardáin éagsúla ar fud na meáin in Éirinn.

*Tá an frása “le dath” in úsáid ag Ola Majekodunmi. Tá sé úsáidte ag Raidió na Life anseo ar iarratas uaithi.