Cáipéisí

Cliceáil ar na roghanna thíos le rochtain a fháil ar cháipéisí ar nós  Scéim an BAI maidir le Ceart Freagartha (atá fós i bhfeidhm ag Coimisiún na Meán), Cód Cleachtais Raidió na Life um Láimhseáil Ghearáin, Polasaí Raidió na Life um Chosaint Leanaí & Aosaigh Leochaileacha, foirm chun gearán a dhéanamh srl.

Scéim an BAI maidir le Ceart Freagartha

Cód Raidió na Life maidir le Láimhseáil Gearáin

Foirm_Ghearáin_Raidió_na_Life

An Chairt Raidió Pobail don Eoraip

Polasaí Raidió na Life um Chosaint Leanaí & Aosaigh Leochaileacha

AGUISÍN 1 – Polasaí um Chosaint Leanaí – Idirlíon, Meáin Shóisialta, Íomhánna