An Bord Stiúrtha

Is comharchumann pobail é Comharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta (C.R.Á.C.T.) a bunaíodh ar 4 Iúil 1989 mar eagraíocht neamhbhrabúis chun seirbhís raidió a chur ar fáil do phobal Gaeilge mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Déanann Bord Stiúrtha, a cheaptar ag cruinniú ginearálta bliantúil na heagraíochta gach bliain, an comharchumann a stiúradh i gcaitheamh na bliana thar ceann an phobail chomhleasa, i gcomhar leis an mBainisteoir Stáisiúin. Tugann comhaltaí an Bhoird a gcuid ama saor in aisce agus is obair dheonach atá i gceist.

Tá baill an Bhoird ionadaitheach ar an bpobal geografach comhleasa ar a fhreastalaíonn Raidió na Life, idir ghnáthbhaill den phobal le spéis acu sa Ghaeilge, baill d’eagrais dheonacha Ghaeilge, daoine le taithí sa chraoltóireacht, i ngairmeacha éagsúla, lucht gnó srl. Tá an Bord Stiúrtha comhdhéanta de bhaill éagsúla den phobal – daoine a thagann ó chúlraí éagsúla agus a bhfuil spéis ar leith acu go léir sa Ghaeilge. Tugann na baill éagsúla seo saineolas, scileanna agus taithí ar leith i réimsí éagsúla leo go dtí an Bord.

Toghann scairshealbhóirí an chomharchumainn comhaltaí an Bhoird ag cruinniú ginearálta bliantúil an chomharchumainn. Ceadaítear faoi na rialacha freisin baill a chomhthoghadh ar an mBord i gcaitheamh na bliana, go háirithe nuair a bhíonn saintaithí nó sainscileanna ar leith á lorg/de dhíth nó nuair a thagann daoine oiriúnacha chun cinn le bearnaí i mballraíocht an Bhoird a líonadh.

 

Cathaoirleach: Susan Ní Dhubhlaoich

susan-ni-dhubhlaoich-griangraif

Comhairleoir margaíochta agus gnó í Susan a reáchtálann a comhlacht féin Ajna Marketing Zone Ltd, a chabhraíonn le gnólachtaí móra agus beaga. D’oibrigh le Banc na hÉireann ar feadh 13 bliana agus le Enterprise Ireland. Is múinteoir ióga í freisin agus iar-léachtóir Spáinnise le DCU. D’oibrigh sí sa Spáinn agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus tá sí tar éis a lán taistil a dhéanamh ar fud Mheiriceá Theas agus an Áis. Tá an-spéis aici i dteangacha agus i gcúrsaí cumarsáide idirchultúrtha. Tá níos mó ná 10 mbliana caite aici ar Bhord Stiúrtha Raidió na Life.

Leas-Chathaoirleach: Cuan Ó Seireadáin

Test_Cuan

Ceoltóir agus staraí is ea Cuan, atá ag obair le Conradh na Gaeilge faoi láthair. Bleá Cliathach ó dhúchas, chaith sé breis is deich mbliana sa Ghearmáin ag déanamh staidéar air, agus ag seinm ceoil. Craolann sé go rialta ar Raidió na Life, agus tá sé ina bhall den Bhord Stiúrtha ó 2016 i leith.

Rúnaí: PT Mac Ruairí

Is iriseoir, scríbhneoir agus craoltóir raidió le 55 bliain é PT, le neart taithí aige ag obair i rólanna éagsúla ar nós feidhmeannach gnó; stiúrthóir cuideachtaí; léachtóir sna meáin chumarsáide; taighdeoir agus eile. Ball de Chonradh na Gaeilge ó 1955 go dáta, bhí sé mar Uachtarán ar an gConradh ó 1998 – 2003. Chaith sé tréimhsí éagsúla ar Bhord Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge ó 1975 agus bhí sé ina Uachtarán ar an gComhdháil ó 2004 – 2010. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Gaelscoileanna Teo agus chaith tréimhse mar Rúnaí Náisiúnta na heagraíochta sin. Duine de bhunaitheoirí Scoil Neasáin, bhí sé mar Bhainisteoir Deonach na scoile ó 1970 – 1974 agus chaith sé 25 bliain ar Bhord Stiúrtha Fhéile Idircheilteach Lorient, féile ina raibh sé mar Cheannasaí na hÉireann uirthi. Tá sé ina bhall agus ina chraoltóir le Raidió na Life ón tús agus tá breis agus deich mbliana caite aige ar an mBord Stiúrtha.

Cisteoir: Ian Mac Consaidín

img_5825rnalifecrop

Iar-stáitsheirbhíseach is ea Ian, a chaith triocha bliain ag obair leis na Coimisineirí Ioncaim ag plé le cúrsaí dlí cáin ioncaim. D’oibrigh sé freisin sa Roinn Tionscail agus Tráchtála, áit a fuair sé eolas is cleachtadh i nDlí na gCuideachtaí, dlí na bpaitinní is trádmharcanna. Roimhe sin d’oibrigh sé mar fhear bus i mBermingham an samhradh tar éis na hArdteiste, áit a bhfuair sé eolas ar cheol traidisiúnta a bhí ag borradh i gclubanna beaga sa chathair sin ag an am sin. Bleá Cliathach, chuaigh sé go dtí scoil náisiúnta logánta is go Coláiste Mhuire, Cearnóg Parnell ina dhiaidh sin. Rinne sé céim BA sa Ghaeilge agus san Eacnamaíocht i UCD. Ba bhall de Chonradh na Gaeilge é is chomhbhunaigh sé Craobh Uí Bheacháin. Bhí baint aige le Radio Capitol, stáisiún beag bradach, áit ar chuir sé clár ceoil thraidisiúnta i láthair gach seachtain. Tá Ian ag éisteacht leis an raidió ó bhí sé óg agus tá an-spéis aige i gcúrsaí craoltóireachta.

Sinéad Ní Uallacháin

img_6752rnalifecrop

Is as Baile an Éanaigh i gCorca Dhuibhne do Shinéad. Is craoltóir í le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus cuireann sí an clár ceoil Sinéad ar Maidin i láthair ó Luan go hAoine ar an stáisiún náisiúnta, mar aon le bheith ag obair ar an gclár cúrsaí reatha Cormac ag a Cúig. Tá suim mhór aici i gcúrsaí drámaíochta agus tá sí ina ball den ngrúpa Aisteoirí Bulfin. Tá spéis aici i gcúrsaí ealaíne agus tá a cuid pictiúr le feiscint i leabhair a d’fhoilsigh na heagraíochtaí Fighting Words, Hope Guatemala, chomh maith leis An Gúm, LeabhairCOMHAR agus Coiscéim. Scríobhann sí go rialta don iris ar-líne Nós.

Siún Ní Dhuinn

img_7589

As Dún Dealgan ó dhúchas de Shiún Ní Dhuinn atá ag cur fúithi i mBaile Átha Cliath le beagnach cúig bliana déag. Thug sí roinnt mhaith blianta san earnáil oideachais sular bhunaigh sí a suíomh gréasáin féin, As an Nua sa bhliain 2016. Tá sí ag obair le RTÉ mar chomhordaitheoir digiteach Gaeilge i láthair na huaire.

Déaglán Ó Maoldomhnaigh

Declan Moloney by City Headshots Dublin

Dlíodóir atá ag obair sa tionscal léasaithe eitlíochta is ea Déaglán, atá cáilithe le deich mbliana anuas. Tá réimse leathan de thaithí ag Déaglán ag plé le conarthaí tráchtála, réiteach díospóide, dlí na gcuideachtaí agus dlí fostaíochta ina measc. Tá BSc. in Airgeadas, Ríomhaireacht agus Fiontraíocht aige ó FIONTAR, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Iar-chraoltóir le Raidió na Life is ea é freisin a chur an clár cúrsaí reatha is polaitíochta ‘Tuairsc’ i láthair ar an stáisiún tráth.

Bláithín Ní Liatháin

Rugadh agus tógadh Bláithín i Wadelai i mBaile Átha Cliath. Chaith sí blianta fada ag múineadh Gaeilge is Béarla. Is maith léi taisteal a dhéanamh. Is aoibhinn léi a bheith ag léamh, ag scríobh, ag féachaint ar bhoscraí agus a bheith ag siúl (ag déanamh a machnamh). Tá sí ina ball den ngrúpa siúil, Na Cnocadóirí. Tá baint aici le Raidió na Life ó bunaíodh é, nach mór, agus tá tréimhsí éagsúla caite aici mar láithreoir deonach agus mar bhall den mBord Stiúrtha.

Beo anois!