C.R.Á.C.T. AGM

Comharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta (trading as ‘Raidió na Life’) will hold its AGM on Tuesday 26th June 2018 at 18:00 (6pm) at 63-66 Amiens Street, Dublin 1. The official notice of the AGM can be found below. As with all official business of Raidió na Life, the AGM will be held through Irish exclusively. The AGM is open to shareholders.

 

C.R.Á.C Teoranta  |  Raidió na Life

Tionólfar Cruinniú Ginearálta Bliantúil 2017 na Scairshealbhóirí

 • Á gcomóradh faoi réir rialacha 5–18, 34 agus 41 de rialacha C.R.Á.C Teoranta agus forálacha na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893-2014.

Máirt 26 Meitheamh 2018 ag 18:00  (6 i.n)                        

Ionad: Raidió na Life, Áras Fhoras na Gaeilge, 63-66 Sráid Amiens, BÁC 1

Peadar T Mac Ruairí  | Rúnaí  <runai.boird@raidionalife.ie<runairnal@gmail.com>.

Comharchumann  Raidió  Átha  Cliath Teoranta                                                08 Meitheamh 2018

Cruinniú  Ginearálta  Bliantúil na Scairshealbhóirí 2017

 

      Clár Gnó

 • Buanorduithe
 • Miontuairiscí      –  Cruinniú Ginearalta Bliantúil 2016 –  tionólta 25 Aibreán 2017
  • Miontuairiscí – ar fáil ar iarratas ón Rúnaí *

                                        –  Cruinniú Ginearalta Speisialta       –  tionólta 25 Aibreán 2017

 • Miontuairiscí – ar fáil ar iarratas ón Rúnaí *
 • Raitis Airgeadais – Cúntais Iniúchta Eanáir-Nollaig 2017
 • Cóip den Ráitis Airgeadais Iniúchta Eanáir-Nollaig 2017 le fáil

ar iarratas ón Rúnaí nó <bainisteoir@raidionalife.ie>

 • Iniúchóir –  Molann an Bord Stiúrtha go n-athcheapfar Dáithí Ó Maolchoille
 • Bord Stiúrtha a cheapadh
 • Baill Reatha

Faoi réir Riail 11(c) de na rialacha, agus forálacha na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893-2014, éireoidh an tríú chuid den bhord as gach bliain agus, más rogha leo sin, tá siad iontofa athuair gan réamhainmniúchán –

 • P T Mac Ruairí  –   ag seasamh athuair.
 • Ainmniúcháin don Bhord Stiúrtha

Faoi réir Riail 11(c) de na rialacha, agus forálacha na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893-2014, ní mór gach ainmniúchán nua (de bhall reatha cláraithe sa Chomharchumann) bheith seolta chuig an Rúnaí ar a dhéanaí ar 23 Meitheamh 2018,  i.e trí (3) lá glan roimh dháta an chruinnithe, mar leanas:

 1. an t-ainmniúchan bheith i scribhinn ar an bhfoirm chuí – Foirm 7
 2. an fhoirm bheith sínithe ag bert scairshealbhóir eile
 • le ráiteas ann ón ainmní ag léiriú toilteanais a bheith tofa.
 • Foirm 7 – ar fáil ar iarratas ón Rúnaí *
 • Aon ghnó eile – atá ábharach don Chruinniú Ginearálta Bliantúil.
 • Faoi réir Riail 5(i)(viii) de na rialacha, agus forálacha na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893-2014, is gá fógra 7 lá ar a laghad a chur chuig an Rúnaí *
 • Mar eolas:

 

Rúnaí       <runai.boird@raidionalife.ie>   /   <runairnal@gmail.com>

C.R.Á.C Teoranta – Fógra.CGB2017

Live now!
See what's coming next...
RECENT TWEETS

Raidió na Life ar Instagram

Rob Carey
Rob Carey presents the weekly singer-songwriter show, Scríbhneoirí na n-amhrán every Sunday on Raidió na Life. Read more
Ola Majekodunmi
Is bean óg í Ola Majekodunmi a d’fhás aníos i mBaile Átha Cliath agus a rugadh sa Nigéir. Thosaigh Ola ag obair le Raidió na Life le linn shamhradh na bliana 2014. Read more
Purchase a share
Support Raidió na Life by purchasing a share or making a donation
Purchase