Taithí Oibre agus Oiliúint

Cuireann Raidió na Life oiliúint ar fáil don bpobal sna réimsí a leanas:

Taithí oibre – Idirbhliain

*Táimid lán don scoilbhliain 2018/2019. Beimid ag glacadh le hiarratais don scoilbhliain 2019/2020 ó Mhí Bhealtaine 2019.

Cuireann Raidió na Life fáilte i gcónaí roimh scoláirí ó scoileanna áitiúla atá ag iarraidh cur lena gcuid scileanna craoltóireachta agus foghlaim faoi na meáin Ghaeilge.

Bíonn teorainn le líon na n-áiteanna atá ar fáil do scoláirí mar sin is fearr teagmháil a dhéanamh linn cúpla mí roimh ré le d’áit a chinntiú.

Má  tá suim agat taithí oibre a dheanamh linn, líon isteach an fhoirm iarratais seo Taithi Oibre Foirm PDF Taithi Oibre Foirm (Leagan Word)]
Socrucháin oibre ó chúrsaí eile
Cuireann Raidió na Life fáilte roimh scoláirí ar suim leo tréimhse a chaithemah linn mar chuid don chúrsa ollscoile. Déan teagmháil leis an mbainisteoir bainisteoir@raidionalife.ie más maith leat tuilleadh eolais a fháil.

Scileanna léiriúcháin raidió

Tugtar an deis d’oibrithe deonacha scileanna léiriúcháin raidió a fhoghlaim le treoir ó fhoireann Raidió na Life agus ó oibrithe deonacha eile atá ag craoladh linn le tamall fada.

Má tá suim agat foghlaim faoi conas clár raidió a dhéanamh linn, féach ar an leathanach atá againn ar obair dheonach le Raidió na Life.

Spraoi

Is é aidhm an tionscadail SPRAOI guth a thabhairt do pháistí i bpobal na Gaeilge agus an stáisiún a chur ar fáil mar áis foghlama do bhunscoileanna.

Mar chuid den tionscadal, tabharfaidh foireann SPRAOI cuairteanna ar ghaelscoileanna, ag tabhairt deiseanna do na páistí scileanna raidió a fhoghlaim.

Le linn gach cuairt scoile, beidh seans ag na páistí foghlaim faoi na féidearthachtaí a bhaineann leis an raidió agus déanfar agallaimh agus ceol a thaifead leo.

Más maith leat tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal seol ríomhphost chuig eolas@raidionalife.ie

FETAC/QQI

Bíonn Raidió na Life ag reachtáil cúrsaí oiliúna FETAC/QQI i gcomhpháirtíocht le CRAOL – Fóram Raidió Pobail na hÉireann.

Tá sé mar sprioc ag na cúrsaí seo oiliúint a thabhairt d’fhoghlaimeoirí ar réimse ábhair a bhaineann le raidió, mar aon leis na scileanna phraicticiúla a ghabhann leis.

Bíonn na cúrsaí a leanas á reachtáil ag an stáisiúin:

·  CRAOL FETAC/QQI (Leibhéal 3) Express Yourself! Teenagers Making Radio That Matters

·  CRAOL FETAC/QQI (Leibhéal 3) Tuiscint ar na Meáin agus conas thú féin a chur in iúl

·  CRAOL FETAC/QQI (Leibhéal 4) Scileanna Raidió Pobail

·  CRAOL FETAC/QQI (Leibhéal 4) Scileanna Cumarsáide

Tá CRAOL ina sholáthraí oiliúna ar cháilíocht dhearbhaithe cláraithe le QQI/FETAC.  Féach

Níl aon cúrsaí oiliúna á reachtáil ag an stáisiúin faoi láthair. Fogrófar na sonraí  faoi chúrsaí úra amach anseo ar an suíomh seo agus ar na meáin shóisialta.
 
FUAIM & FÍS

Bíonn Raidió na Life ag cur iarratais isteach le haghaidh maoiniú do thograí raidió ó scéim mhaoinithe chraoltóireachta Fuaim & Fís Údarás Craolacháin na hÉireann.

Cuirfear fáilte roimh smaointí éagsúla le haghaidh cláracha ó léiritheoirí neamhspleácha.

Cuirfear tacaíocht agus treoir phroifisiúnta ar fáil chun an leiriúchán a chur i gcrích.

Más maith leat teagmháil a dhéanamh linn faoin sceim seo, déan teagmháil le eolas@raidionalife.ie.

 

Live now...
See what's coming next...
RECENT TWEETS
Check out all the schedule
Peadar Ó Caomhánaigh
Peadar Ó Caomhánaigh presents Ardchathair, the weekly magazine show about life in Dublin every Monday on Raidió na Life. Read more
Cáit Fahey
Cáit Fahey is a DJ with the collective DIP who present the electronic music show DIP on Raidió na Life every Monday. Read more
Ruairí Ó Máirtín
Seinneann Ruairí raon leathan ceoil ar an gclár agus bíonn plé á dhéanamh aige ar chúrsaí na linne, agus aoichainteoirí in éineacht leis sa stiúideo ó am go chéile. Read more
Antaine Ó Faracháin
Born in Dublin, Antaine Ó Faracháin is a traditional singer in both Irish and English.He presents An Gob Fliuch, a music programme focusing on traiditional music and song every Monday on Raidió na Life. Read more