Documents

Click on the options below to access Raidió na Life’s public documents such as the station’s Programme Policy Statement, minutes of AGMs, Scéim an BAI maidir le Ceart Freagartha, Cód Cleachtais Raidió na Life um Láimhseáil Ghearáin, foirm chun gearán a dhéanamh, etc.

Scéim an BAI maidir le Ceart Freagartha

Cód Cleachtais Raidió na Life um Láimhseáil Ghearáin

Foirm Ghearáin

Polasaí Raidió na Life um Chosaint Leanaí & Aosaigh Leochaileacha

AGUISÍN 1 – Polasaí um Chosaint Leanaí – Idirlíon, Meáin Shóisialta, Íomhánna